Intralox logo

Oświadczenie firmy Intralox dotyczące bezpieczeństwa CalcLab

W firmie Intralox traktujemy ochronę danych klientów poważnie i nie chcemy naruszać ich zaufania. Działamy z należytą starannością, aby zabezpieczyć dane naszych klientów i chronić naszą firmę. Informacje na temat ochrony prywatności można znaleźć w Zasady zachowania prywatności firmy Intralox.

Poniżej przedstawiono niektóre ze środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych w CalcLab. Intralox jest firmą, która skupia się na ciągłym doskonaleniu, a więc w przyszłości można oczekiwać wprowadzenia dodatkowych środków ochrony.

 • Bezpieczny dostęp
  • Dostęp do danych przechowywanych w CalcLab posiada wyłącznie użytkownik jako osoba fizyczna oraz pracownicy firmy Intralox lub podlegających jej podmiotów w celu udzielania wsparcia technicznego oraz ulepszania produktów i usług firmy Intralox. Intralox nie sprzedaje danych użytkownika żadnym stronom trzecim.
  • Dostęp do witryny CalcLab jest realizowany z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS, co zapewnia szyfrowanie danych podczas transmisji.
  • Dostęp do usługi mają tylko wstępnie zatwierdzeni i aktywni klienci, dostawcy lub pracownicy. Każda osoba ma unikalne poświadczenia. Witryna nie jest dostępna do użytku publicznego ani grupowego.
  • Uwierzytelnianie odbywa się za pośrednictwem bezpiecznej usługi zarządzania tożsamością klasy korporacyjnej, obsługiwanej przez zaufany organ. Dzięki temu żadne hasła nie są przechowywane w systemie CalcLab ani zarządzane przez pracowników Intralox.
 • Bezpieczne dane
  • Przechowujemy tylko ograniczone dane osobowe uzyskane w wyniku działań użytkownika jako klienta, dostawcy lub pracownika w celach informacyjnych i analitycznych. Wszystkie analizy dotyczące użytkowania są anonimowe, tak aby chronić dane osobowe użytkownika.
  • Dane obliczeniowe użytkowników są zapisywane tylko wtedy, gdy wybrano opcję Save Calculations (Zapisz obliczenia) lub Generate Reports (Generuj raporty).
  • Wszystkie dane obliczeniowe i osobowe w Calclab są przechowywane z wykorzystaniem szyfrowania AES-256 w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa podczas przechowywania. Codziennie są także tworzone kopie zapasowe, aby zapewnić możliwość ich odzyskania.
 • Bezpieczne środowisko
  • CalcLab to platforma SaaS w pełni hostowana w centrach danych Amazon w USA.
  • Systemy obsługujące CalcLab są skanowane pod kątem luk w zabezpieczeniach co najmniej raz na kwartał. Poprawki systemowe są instalowane raz na kwartał lub wcześniej, jeśli jest to konieczne, w celu ochrony przed zagrożeniami.
  • Systemy obsługujące usługę CalcLab zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były odporne na awarie, a ich działanie można szybko i łatwo przywrócić w przypadku awarii lub uszkodzenia systemu.